Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Policajný zbor Slovenskej republiky spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody, bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch. Obce v pôsobnosti oddelenia : Mesto Detva a obce Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta – Kalinka

poslat zprávu
poslat zprávu
Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Adresa Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Záhradná 854/15
96212 Detva

Pobočky Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Kontakt Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva

Intermet:
Telefon: +421 455 455 333, 045158 (núdzová linka), 045112 (integrovaný záchranný systém), +421 961 633 900, +421 961 633 900
FAX: +421 961 633 919
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poradenstvo > Právne poradenstvo > Elnec, spol. s.r.o. > Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Detva