Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Policajný zbor Slovenskej republiky spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody, bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch. Obce v pôsobnosti oddelenia : Mesto Krupina a obce Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drieňovo, Dudince, Drážovce, Hontianskej Moravce, Hontianskej Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce – Krnišov, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebecheby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov

poslat zprávu
poslat zprávu
Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Adresa Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Kalinciakova 881/47
96301 Krupina

Pobočky Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Kontakt Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina

Intermet:
Telefon: +421 455 511 033, 045158 (núdzová linka), 045112 (integrovaný záchranný systém), +421 455 583 125 (Dudince - policajná stanica), +421 961 633 902, +421 961 633 902
FAX: +421 961 633 939
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Poradenstvo > Právne poradenstvo > Elnec, spol. s.r.o. > Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Krupina